Wspomnienia z Polski

John Darnton.............................
Michael Dobbs............................
Michael Kaufman....................
Korespondenci: John Darnton ......................New York Times
Michael Kaufman..............New York Times
John Tagliabue.....................New York Times
Michael Dobbs.....................Washington Post
Bradley Graham.................Washington Post
Jackson Diehl......................Washington Post
Victoria Pope .................Wall Street Journal
Nina Darnton.......New York Times Magazine


Dysydent prosi Polaków o sprawdzenie Gorbaczowa - Michnik radzi opozycji "podnieść stawkę" reform

Copyright 1987 The Washington Post
The Washington Post
piątek, 22 maja 1987
Jackson Diehl (Washington Post Foreign Service)

Adam Michnik, który spędził większość lat osiemdziesiątych w celi więziennej jest symbolem zarówno buntowniczej opozycji Polski jak i nietolerowania jej komunistycznego rządu.

Teraz, zaledwie dziesięć miesięcy po zwolnieniu w ramach amnestii, zmaga się z pytaniem, czy system który go uwięził zmierza w kierunku prawdziwych zmian pod przewodnictwem sowieckiego lidera Michaiła Gorbaczowa.

To pytanie stoi przed pokoleniem działaczy opozycyjnych i intelektualistów we Wschodniej Europie, którzy spędzili swoje życia na walce ze wspieranymi przez Sowietów rządami komunistycznymi.

Michnik, jako sławny teoretyk polskiej opozycji demokratycznej, jest szczególnym autorytetem, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Jak do tej pory, Michnik mówi, iż radzi, aby raczej stymulować działania reformatorskie Gorbaczowa niż je lekceważyć.

- Nie powinno się mówić, że nic się w Rosji nie zmienia - mówi. - Powinno się zwiększyć stawkę.

  wstecz     |     index     |     dalej  
HYPERmedia 2002
Korespondent Washington Post