Wspomnienia z Polski

John Darnton.............................
Michael Dobbs............................
Michael Kaufman....................
Korespondenci: John Darnton ......................New York Times
Michael Kaufman..............New York Times
John Tagliabue.....................New York Times
Michael Dobbs.....................Washington Post
Bradley Graham.................Washington Post
Jackson Diehl......................Washington Post
Victoria Pope .................Wall Street Journal
Nina Darnton.......New York Times Magazine


Człowiek wiadomości: Tadeusz Mazowiecki - katolik u władzy

Copyright 1989 The New York Times Company
The New York Times

Warszawa, sobota 18 sierpnia 1989
JOHN TAGLIABUE

Tadeusz Mazowiecki, który, jak się oczekuje, ma być mianowany na stanowisko premiera, jest wybitnym świeckim katolikiem, a jego nominacja wzmocni wpływową rolę Kościoła w politycznych sprawach Polski.

Nominacja Mazowieckiego (jego imię i nazwisko wymawia się następująco: tah-DAY-oosh mah-zoh-VYET-skee)potwierdziła owocność związku między polskimi intelektualistami a milionami robotników stanowiącymi filar Solidarności, związku, który był kluczowy dla powstania ruchu.

Wiele osób uważało, że Lech Wałęsa, przywódca Solidarności, obejmie stanowisko premiera. Ale akceptując Mazowieckiego, Wałęsa być może uznał, że może być bardziej pożyteczny jako strateg w ruchu opozycyjnym, który prowadzi niż jako czynnik urzędowy wciśnięty w tryby codziennego prowadzenia administracji państwa.

Pomógł zakończyć strajki w 1988 r.

Przez lata Polacy związani z polityką kościelną i zmaganiami zwalczanej opozycji politycznej mieli okazję poznać Mazowieckiego, 62 letniego dziennikarza, jako niestrudzonego, pracowitego działacza o poszerzenie praw, ale niewielu oczekiwało jego nagłego skoku w sam środek politycznego sztormu.

  wstecz     |     index     |     dalej  
HYPERmedia 2002
Korespondent New York Times John Tagliabue pracuje
jako korespondent ekonomiczny w paryskim biurze The New York Times'a