Wspomnienia z Polski

John Darnton.............................
Michael Dobbs............................
Michael Kaufman....................
Korespondenci: John Darnton ......................New York Times
Michael Kaufman..............New York Times
John Tagliabue.....................New York Times
Michael Dobbs.....................Washington Post
Bradley Graham.................Washington Post
Jackson Diehl......................Washington Post
Victoria Pope .................Wall Street Journal
Nina Darnton.......New York Times Magazine


         Michael Dobbs

Pracuje dla gazety The Washington Post od 1980 roku, odkąd przyjął stanowisko korespondenta w Warszawie. Był pierwszym zachodnim dziennikarzem, który odwiedził Stocznię Gdańską w 1980 roku. Większą cześć lat 80-tych spędził pisząc o upadku komunizmu kolejno w Polsce, Rosji i Chinach, gdzie przebywał podczas wypadków na placu Tienamen. W Waszyngtonie pisał reportaże z Departamentu Stanu, zagranicą pracował jako reporter dochodzeniowy. Dobbs napisał dwie książki: "Precz z Wielkim Bratem, historia upadku komunizmu" oraz biografię Madeleine Albright. Był stypendystą zarówno uniwersytetu Harvard'a jak i Princeton.
  wstecz     |     index     |     dalej  
Korespondent Washington Post