Wspomnienia z Polski

John Darnton.............................
Michael Dobbs............................
Michael Kaufman....................
Korespondenci: John Darnton ......................New York Times
Michael Kaufman..............New York Times
John Tagliabue.....................New York Times
Michael Dobbs.....................Washington Post
Bradley Graham.................Washington Post
Jackson Diehl......................Washington Post
Victoria Pope .................Wall Street Journal
Nina Darnton.......New York Times Magazine


         Victoria Pope

Sekretarz Redakcji US News and World Report, tygodnika poświęconego sprawom międzynarodowym wydawanego w Waszyngtonie. Przez ponad 10 lat była korespondentką zagraniczną The Wall Street Journal, US News i innych pism, kolejno w Warszawie, Moskwie, Bonn i Wiedniu.
W 1989 roku otrzymała prestiżowe stypendium naukowe im. Alicji Patterson, które poświęciła na studia procesów politycznych i społecznych zachodzących w krajach Europy Wschodniej za rządów Gorbaczowa.
  wstecz     |     index     |     dalej  
Korespondent Wall Street Journal